บริษัท ณัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีในราคาย่อมเยาว์

เช่น หูฟังทางการแพทย์กล้องจุลทรรศน์, หุ่นฝึกเพิ่มทักษะทางการแพทย์ และการพยาบาล

เรามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และให้บริการหลังการขาย 

ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจทั้งสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน

จึงเพิ่มความเชื่อมั่นในสินค้า และบริการของเรา 


บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ท่าน และครอบครัวของท่าน 


ณัทกฤช สุขะมงคล